Welkom bij Event-Dashboard.nl

Het online platform voor evenementen om gegevens te registreren en te bewaken.

x
Amsterdam Light Festival
x
Event-dashboard.nl maakt je werk tijdens een evenement makkelijker doordat alle gegevens in de cloud worden opgeslagen. Zo kan je snel controleren of alles nog werkt en na afloop van het evenement de data analyseren.


Event Dashboard is een goed hulpmiddel voor zaken zoals:
- Meten en registreren van gebruik
Bijvoorbeeld: waar en wanneer wordt water/stroom gebruikt en hoeveel?
Hiermee kan worden gestreefd naar minder (nacht)verbruik of het gebruik worden afgerekend.
- Bewaken en schakelen van systemen
Bijvoorbeeld: Terreinverlichting in/uitschakelen, een melding sturen naar de monteurs als ergens de stroom uitvalt of als een aggregaat te warm wordt etc.
- Werkprocessen registreren
Bijvoorbeeld: zorgen dat duidelijk is wie waarmee bezig is en welke klussen al gedaan zijn, of meldingen naar bv de sitecrew krijgt wat er moet gebeuren als het hard gaat waaien.


De volgende modules zijn beschikbaar en direct inzetbaar:

- Slimme (tijd)schakelaars
- Stroomgebruik meten (125A, 63A, 32A of shuko groepen)
- Watermeters (12m3 of 30m3) en waterkwaliteit
- Windmeters in combinatie met KNMI-meetstations
- GPS-trackers (magnetisch, geschikt voor auto’s of manitou’s)
- Verkeersmodule, tonen verkeersdrukte in de buurt
- Communicatie over processen/taakuitvoering
De volgende modules zijn in ontwikkeling:

- Bewaken stroombronnen (powerlock of 125A aansluitingen)
- Monitoren van accusystemen van verschillende leveranciers
- Rapportage CO2 uitstoot aggregaten


Wil je graag meer informatie of vind je het leuk om met ons mee te denken en ontwikkelen aan een onderdeel van het Event Dashboard? Neem dan contact op met Ward Erhart of bel 053 - 43 63 299

Welcome to the Event Dashboard

Please Log in to continue
Forgot password?